XIX Tarnowski Dzień Zakochanych

Klub Wolontariuszy TPP „SERCE” oraz  SP 24-Gimnazjum nr 2  w Tarnowie,  organizują w dniu  14 lutego 2019 r. o godz. 16.30 – w Sali Teatralnej Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kopernika 5 XIX Tarnowski Dzień Zakochanych..Celem naszego przedsięwzięcia jest przypomnienie i uświadomienie młodym ludziom, jaką wartość stanowi miłość –  tak ważna w życiu każdego człowieka.

 

  


      W programie:

·   Tarnowski Przegląd Piosenek o Miłości „Kochać, jak to łatwo powiedzieć”

·   Finał Konkursu Poetyckiego – „Romantyczne Strofy”

·   Wręczenie Nagród i Wyróżnień

 

Gorąco zachęcamy uczniów tarnowskich szkół - wrażliwych na dobro i piękno, do udziału w kolejnej edycji Tarnowskiego Dnia Zakochanych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Szanownej Dyrekcji oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego o rozpropagowanie koncertu w ramach  XIX Tarnowskiego Dnia Zakochanych  i zachęcenia kandydatów- przedstawicieli Waszej Szkoły do zgłoszenia udziału w konkursach..Szczegółowe informacje dot. udziału przeglądzie, zawarte są w regulaminie. W załączeniu przesyłamy regulamin, druki kart uczestnictwa oraz ulotkę.
Pobierz pliki:

Regulamin.pdf

Karta Uczestnictwa Piosenki.doc

Karta Uczestnictwa Romantyczne strofy.doc

Afisz


                                                                      Łączymy pozdrowienia !


      Biuro Organizacyjne                                                            Kordynator Akcji                    

      Natasza Duch  - I LO                                                          Prezes TPP „SERCE”                          

      Karolina Ziomek  -   III LO                                                mgr Stanisław Olszówka

      Szymon Ogarek - SP 24-Gmn.nr2 

      Julia Szeląg - SP 24 - Gimn.nr2                 

      Patrycja Iwaniec – I LO